Voer en temperatuur

 Voer en temperatuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In verschillende jaargetijden heb je dan ook juiste voer nodig die is aangepast aan de temperatuur. Vooral in het voorjaar is de juiste voeding en op de juiste tijd van…

Vismeel

Een van de belangrijkste ingrediënten in een koivoer is vismeel. Het is de belangrijkste leverancier van de het dierlijke eiwit in ons koivoer. De samenstelling van dit eiwit,als we kijken naar het aminozurenpatroon, ligt dicht bij het…

Energie

Energie is niet het eerste waar we aan zullen denken als we aan een Koivoer denken, toch is energie het eerste waar een levend organisme aan ‘denkt’.Eiwit is belangrijkrijk maar zonder energie kan er met het eiwit als bouwstof niets…

Eiwit

Een simpel woord van vijf letters maar daar is alles dan ook gelijk mee gezegd.Eiwit is de bron van het leven en de wetenschappers in Houston springen een gat in de lucht als er bij een van de ruimtereizen op een willekeurige planeet één…

Wheatgerm

Wheat Germ/Wintervoer gebruiken als zomervoer.Tijdens de laatste Shinokai Show in Rijswijk kwam dit onderwerp op onze stand regelmatig ten sprake, en het leek ons dus een idee om onze visie hierover eens voor een breder publiek te delen.Er…

Voedingsleer

Een goed Koivoer zou moeten zijn voorzien van de  juiste energieverstrekkers en het moet elementen bevatten die zorg dragen voor het behoud van de gezondheid. Kleurversterkende elementen laat ik buiten beschouwing omdat dit in mijn…

Deficiëntie

In een vorige geplaatste editie (koi gedrag) kwam dit woord even te spraken, deficiëntie wordt in Wikipedia omschreven als een tekort aan een bepaalde stof of een tekort van een bepaalde functie.In deze editie willen wij ons beperken…

Wel of niet voeren in de winter bij onverwarmde vijvers

Het wel of niet voeren van Koi in de winter is een steeds terugkeerde vraag waar ik zelf in de vakliteratuur eigenlijk geen direct antwoord op heb kun vinden omdat deze vraag daar zo nooit aan de orde is gekomen. Ik zelf ben van mening…

Mineralen,Enzymen en Vitamines

Drie begrippen die onlosmakelijk verbonden zijn bij de stofwisseling, een proces die de opname van voedingsstoffen voor ons en natuurlijk ook de Koi mogelijk maakt.De belangrijkste van deze drie zijn de enzymen, al zijn ze vaak wel voor…