ACRIFLAVINE

Werkzaam tegen: uitwendige, eencellige parasieten, Ichthyophthirius multifillis (witte stip), Trichodina, Chilodonella en Costia.

– Tegen bacteriën en schimmels.

– Externe bacteriële infecties.

– Verlaagd de bacterie druk in de vijver.

– Wordt ook gebruikt ter vermindering van kleine virale infecties.

– Kan in combinatie met zout worden gebruikt.

Samenstelling Acriflavine 3,6-diamino-10-methylacridinchloride in mengeling met acridinediamine.

Acriflavine is een mutagene stof: Mutagene stoffen zijn stoffen die erfelijke veranderingen kunnen veroorzaken. In de celkernen, Soms kan dit leiden tot kankerwoekeringen.

– Dit kan bij jonge vissen een (tijdelijke) steriliteit veroorzaken.

– Het kleurt het water geel.

– Veel waterplanten kunnen acriflavine slecht verdragen.

DOSIS: langdurig bad bedraagt, 5 tot 10 gram per 1000 liter water. Gedurende 2 dagen.

– Na 2 dagen het water verversen.

DOSIS: kort bad bedraagt, 100 mg per liter gedurende twee tot drie uur in een aparte bak.

DOSIS: kant en klare mix, hou dosering van betreffende fabrikant aan.

– In sommige commerciele producten wordt het gemengd met o.a. Malachietgroen, waardoor het water een fluorescerende groene kleur krijgt.

– Tijdens de behandeling ZEER goed doorluchten !!!!!

– UV, ozon uit zetten en eventuele absorberende materialen (actieve kool, zeoliet, nitraathars etc.) verwijderen.

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.

INADEMING: Verondersteld schadelijk, Irriterend.

INSLIKKEN: Verondersteld schadelijk. Irriterend. Spoel de mond met water. schakel onmiddellijk medische hulp in.

OOGCONTACT: Irriteert en vlekken. Spoel de ogen met veel water gedurende tenminste 15 minuten. Medische hulp inroepen.

CONTACT MET DE HUID: vlekken, kan irriteren. er kan Overgevoeligheid optreden. Wassen met overvloedig water en zeep. Raadpleeg een arts indien irritatie aanhoudt.

Bescherming: draag een stofmasker, draag handschoenen, gebruik chemische veiligheidsbril.

Raadpleeg voor gebruik van medicijnen een specialist.

WesKoi en/of Ewit zullen ondanks onze zorgvuldigheid geen aansprakelijkheid aanvaarden indien problemen/of sterfte optreed na het gebruik van medicijnen. Dit is geheel voor eigen risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *