Vismeel

Een van de belangrijkste ingrediënten in een koivoer is vismeel. Het is de belangrijkste leverancier van de het dierlijke eiwit in ons koivoer. De samenstelling van dit eiwit,als we kijken naar het aminozurenpatroon, ligt dicht bij het lichaamseigen eiwit van onze koi.
Dit mag gezien de afkomst geen openbaring zijn.

Omdat dit eiwit veel lijkt op het lichaamseigen eiwit van een koi kan veel van dit eiwit worden benut, we denken dan al gauw aan een percentage rond de 90 procent.
Op de markt zijn vrij veel soorten vismeel te koop, als we kijken naar de verschillen tussen deze vismelen dan moeten we denken aan land van herkomst,gebruikte vissoorten en productiewijze. Deze verschillen vertalen zich in prijsverschil en kwaliteitsverschil. Kijken we naar het prijsverschil dan moeten we ons realiseren dat de duurdere soorten wel het vijfvoudige kunnen kosten dan de goedkopere soorten.

Gek genoeg zitten de kwaliteitsverschillen niet zozeer in de samenstelling van het aminozuren patroon, anderzijds is ook weer niet zo gek want de herkomst van vismeel is natuurlijk vis. De kwaliteits-verschillen moeten meer gezocht worden in het gehalte aan ruw eiwit, as percentage, de hoeveelheid aan Calcium en Fosfor en de hoeveelheid aan biogene aminen.
Een aantal van deze verschillen zijn terug te voeren naar de productie wijze.
We denken dan bijvoorbeeld aan het gebruik van meer of minder visafval, wordt de gehele vis gebruikt( meer as en meer ca) en wordt de vismeel op lagere temperaturen gedroogd. De hoeveelheid aan biogene aminen geeft een inzicht in de versheid van de gebruikte vissoorten. Hoe hoger deze waarde hoe minder vers de grondstof was.

Ondanks dat het aminozuren patroon niet veel afwijkt tussen de verschillende vismelen hebben de duurdere en betere vismelen toch een procentueel betere eiwitbenutting.
Dit is niet zo vreemd als we kunnen constateren dat bijvoorbeeld de verschillen in as percentage kunnen oplopen tot wel 10 procent.
Een betere eiwitbenutting betekent niet alleen dat onze koi het eiwit beter kan opnemen maar zal er uiteindelijk ook voor zorgen dat de waterkwaliteit minder wordt belast.
In het algemeen kunnen we dus stellen dat een betere kwaliteit vismeel een hoger percentage scoort in een FCR(feed convertion ratio) meting. Met andere woorden dus een betere gewichts- en lengtetoename bij een gelijkblijvende hoeveelheid aan vismeel.

Het is aan de voerproducent van koivoer waar hij zijn prioriteit legt, is dit de prijs dan zal hij in de regel vaak uitkomen bij een mindere kwaliteit vismeel, kiest hij voor kwaliteit dan zal het veel dieper in zijn portemonnee moeten duiken.

WesKoi

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *